Rehberlik Servisi Çalışmalarımız

Kurucumuz Pedagog Figen Oran ve Uzman Psikoloğumuz Çağla Selvi  tarafından gerçekleştirilen rehberlik servisi destek çalışmalarımızı aşağıdaki başlıklar halinde sıralayabiliriz;

  • Tüm öğrencilerimizin gelişim özeliklerini takip edilerek gereken yönlendirmeler yapılacaktır.
  • Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla yaş gruplarına uygun duygusal-bilişsel gelişim testleri uygulanacaktır
  • Birçok anne baba çocuğunun sorunsuz bir gelişim göstermesi için elinden geleni yapar, fakat çocuğun yaşam alanı ve etkileşim içinde olduğu çevre genişledikçe ebeveynlerin isteği dışı bazı durumlar günde me gelebilir. Bu durumda çocuğun özgüven sahibi bir birey olarak yetişmesi, karşılaştığı problemleri çözme becerisi, kendini ifade edebilme yetisini kazanabilmesi sosyal gelişimi açısından çok önemlidir. Bu özelliklerin kazanılması yaşla ilgili olduğu kadar çevreyle ve anne-baba tutumlarıyla da ilgili olabilir. Bu çerçeveden yola çıkarak yapacağımız yaş gruplarına ayrılmış birebir görüşmelerde ve çeşitli aylarda düzenleyeceğimiz toplantılarda o yaş dönemiyle ilgili tüm sorunlar paylaşılmakta ve pedagog kurucumuz velilerimiz için en uygun bilgi ve öneriler aktarılmaktadır. Bu görüşme ve toplantılardaki amacımız yaşanan ortak problemlerin tartışılmasını, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılmasını, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerine, bu süreçte yaşanabilecek sorunlara hakim olmasını ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.
  • Belirli dönemlerde Uyum ve Gelişim raporları hazırlanarak velilerimize iletilmektedir.