Kurumumuz SEVGİ ilkesi temeline dayalı olarak çocuklarımızın BİLİŞSEL, DUYGUSAL, SOSYAL ve PSİKOMOTOR gelişimlerine uygun eğitim vermektedir. Okul Öncesi eğitim kurumlarının yalnızca bilgi aktaran ya da yalnızca çocukların bakımını sağlayan yerler olmadığını düşünüyor, çocuklarımızı araştırmaya ve yaratıcılığa yönlendirecek zevkli ve eğlenceli programlarla eğitimi sevdirmeyi planlıyoruz.

Amacımız, kendisine güvenen, sorumluluk duygusu kazanmış, doğayı ve kitapları seven, yaratıcı çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilen, soru sorma alışkanlığını edinmiş, mutlu ve huzurlu çocuklar yetiştirmektir. Eğitim programlarımız bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olup, mesleğini seven, deneyimli ve konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Okul öncesi çocuklarımızın gelişim aşamaları göz önünde tutularak, bu aşamaları sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmeleri için çeşitli konular aracılığıyla hazırlanan eğitim programımız ek aktivitelerle desteklenmiştir. Her ek aktivite kendi dalında uzman öğretmenlerce verilmektedir.

Çocuklar eğitim kurumumuzda doğum tarihleri ölçü alınarak yaş gruplarına göre sınıflandırılmakta ancak bireysel farklılıkları nedeniyle de eğitimsel olarak tek tek ele alın maktadır. Gelişimsel tarama testleri ve bilgi envanterleriyle incelenen çocuklarımızın aileleri ile bu konuda periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

Eğitim programımızdaki temel ilkemiz “Etkin Öğrenme” ye süreklilik getirebilmektir. Çocuklarımızın teorik olarak eğitilmesine yaparak ve yaşayarak öğrenme ile katkıda bulunulmaktadır. Drama, deney, oyun, çevre gezileri gibi pratik bilgi sağlayan aktivitelere ağırlık verilmektedir.