MİSYONUMUZ:

Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak Atatürk İlke ve İnkılapları’nı benimseyen, tüm gelişim alanlarında kendini içinde bulunduğu düzeyden daha yukarıya çıkarmaya çalışan, adaptasyon becerisi ve farkındalığı yüksek, çevresine duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

FELSEFEMİZ:

 • Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları, okul öncesi dönemdeki çocukların ve ailelerin, okul öncesi eğitim alanındaki eğitim gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur.
 • Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları, çok yönlü gelişimsel büyümeye odaklıdır. Her gelişim alanı (bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal) aynı derecede önemli ve gelişmeye açıktır.
 • Çocuklara davranışlarının sorumluluğunu almak ve sonuçlarına katlanmak konusunda fırsatlar sunar.
 • Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları çocuklara doğal öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu ihtiyacı çeşitli şekillerde (yaparak, yaşayarak, araştırıp keşfederek) gidermelerini sağlayacak uzmanlık ve kaynak sağlanmasına yardımcı olur.
 • Her çocuğa kendini ifade etmek için fırsat verilir.

İLKELERİMİZ:

 • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.
 • Her bireyin tek ve özel olması ilkesine inanmak.
 • Etik değerlere sahip çıkmak.
 • Her bireyin farklı yollarla ve farklı aşamalarda gelişim göstermesini ve öğrenmesini desteklemek.
 • Birey ve toplum dayanışması için çalışmak.
 • Bireyin ve toplumun karşılıklı olarak sorumluluk sahibi olduğunu fark etmek ve buna hizmet ederek çalışmak.

OKYANUS OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ÖZELLİKLERİ

 • 27 yıldır eğitim vermekte olan Kurumumuz Göztepe ve Koşuyolu Şubelerimizle hizmet vermektedir.
 • Kurucu Müdürümüz Sosyoloji , Pedagoji ve Çocuk Gelişimi-Eğitimi, yönetici ve öğretmen kadromuz ise Çocuk gelişimi ve Eğitimi (Üniversite) ve Anaokulu Öğretmenliği (Üniversite) bölümlerinden mezundurlar.
 • Sınıf öğretmenleri çocukların günlük eğitim, öğretim ve beslenmelerinden sorumludurlar. Öğretmenler çocukları ile birlikte tüm aktivitelere katılmaktadırlar.
 • Çocuklarımızın tuvalet, ter vb. bakım gereksinimleri yardımcı personel tarafından gerçekleştirilir.
 • Aylık eğitim programı ve yemek listeleri her ayın ilk haftası velilerimize iletilmektedir. Çerçeve program olarak velilere iletilen eğitim programımız her yaş grubuna ayrı olarak ve grubun gelişim aşamaları göz önüne alınarak uygulanmaktadır.
 • Çocuklarımızın gelişim taramaları ve değerlendirmeleri periyodik olarak yapılmakta ve sonuçlar velilere rutin sürelerde raporlar halinde iletilmektedir. Öğretmenlerimizin ve uzmanlarımızın gözlemleri öğrencilerimizin dosyalarına işlenmektedir. Belirli periyodlarla çevrimiçi veli toplantılarımız gerçekleşmektedir.
 • Binalarımız çocuklarımızın kendilerini ev ortamında hissedecekleri şekilde düzenlenmiştir. Eğitim ve öğretim için gereken materyal; onların yaşlarına ve gelişim düzeylerine ve sayılarına göre planlanmıştır.
 • Oyun alanları, bahçe ve sınıflarda rahatlık, emniyet ve hijyen koşulları sağlanmıştır.
 • Yemekler kuruluşumuzun kendi bünyesinde yapılmakta ve sağlıklı gereçlerle çocuklarımıza sunulmaktadır. Öğrencilerimizin yemek öncesi ve sonrası temizlik eğitimine büyük önem verilmektedir.
 • Uyku sistemimiz olmamakla birlikte, o gün dinlenmesi gereken öğrencimizin olabileceği düşünülerek bir bölüm 13.00-15.00 saatleri arasında uyku ve dinlenme için organize edilmektedir.
 • Eğitim programımız MEB’in hazırladığı çerçeve program ve Kurumumuzun eğitime bakış açısına uygun olarak eklektik bir yaklaşımda hazırlanmıştır.
 • Eğitim programımız İngilizce, Drama, Müzik(orff & kindermusic), Sanat Atölyesi, Jimnastik/Basketbol aktiviteleri ile desteklenmektedir.
 • Eğitim programımız tanıtıcı ve eğitici gezilerle zenginleştirilmektedir. Ancak salgın hastalıklar döneminde bu etkinliklere ara verilerek, sanal müze vb. gezilere yer verilecektir.
 • Öğrencilerimizin etkinlikleri okullarımızın çeşitli bölümlerinde dönem boyunca sergilenmektedir.
 • Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını güçlendirici aktiviteler ağırlıktadır.
 • (2-3) yaşa yönelik OYUN GRUPLARIMIZ haftanın 5 günü ve 2 saatlik programımızla başlayarak aktivitelerini sürdürmektedir. Bu gruplarda miniklerimiz grup yaşantısına, sosyalleşmeye ve kendi ayakları üzerin de durabilmeye ilk adımlarını atmakta ve İngilizce ile tanışmaktadırlar.
 • Alıştırma döneminde ailelerimiz bir hafta boyunca bizimle birlikte olmakta ve miniklerimizin yeni ortamlarına adaptasyonlarında bize destek vermektedirler.
 • Ulaşım okul servislerimiz ile sağlanmaktadır. Servislerimizde servis şoförümüz dışında bir öğretmenimiz sürekli bulunmakta ve öğrenciler emniyet kemerleri takılarak gidip gelmektedirler. Servisle iletişim kurulabilmesi için serviste iki adet mobil telefon bulunmaktadır.
 • Yılda 2 kez yapılan genel Veli-Öğretmen görüşmelerinin yanı sıra, öğretmenlerimiz ve Yöneticilerimizle randevu alınarak her gün (telefon ya da çevrimiçi) görüşme olanağı vardır.