2023-2024 EĞİTİM –ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİNİN UYGULANIŞ TARİHİ

Sevgili Velilerimiz,
Çocuk Objektif Testleri dönem süresince çocukların gelişim düzeylerini takip etmemiz, okula hazır oluş düzeyi, ilgi alanları, güçlü ve desteklenmesi gereken yanları hakkında bilgi edinmemiz için önemlidir. Çocuklarımızın bireysel özellik ve becerilerini ortaya çıkarmak için bu dönem içerisinde uygulayacağımız testlerin tarihleri ve uygulanacak yaş grupları şu şekildedir:

1) Ekim Ayı/ KBIT ( Kaufman Brief Intelligence): Kelime dağarcığı ve ilişki kurma becerilerini ölçen bir testtir.
Uygulanacak Yaş Gruplar: 2018-2019

2)Kasım Ayı/ Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş çocuklarını gelişimsel değerlendirmesinde kullanılan bir tarama testidir.
Uygulanacak Yaş Grupları: 2020-2021

3) Kasım-Aralık Ayı/ Peabody Resim Kelime Testi: : 3-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 2020

4) Aralık Ayı/ Gessel Testi: Çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir testtir.
Uygulanacak Yaş Grupları: 2018-2019

5) Ocak- Şubat Ayı/Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: 5-6 yaş arası çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk ve görsel algı testidir.
Uygulanacak Yaş Grupları: 2018-2019

6)Mart Ayı/ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Bu test okula yeni başlayanların 1. sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmış bir olgunluk testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 2018

7) Nisan Ayı/ Okula Hazırlık Değerlendirme Testi: Anasınıfına uygulanan bu test, çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 2018

8)Mayıs Ayı/ TIMI Çoklu Zeka Testi: Bu testin amacı bireyin kendisinin farklı zeka alanlarında sahip olduğu düzeyi ve alana ilgisi hakkında bilgi vermektir
Uygulanacak Yaş Grupları:2018-2019