Kayıt Kabul

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları, yıl boyunca haftanın 5 günü 07.45 – 17.45 saatleri arasında açıktır. Her yeni eğitim yılı Eylül ayı ile başlamakta ve eğer kontenjan dolmamışsa, yıl boyunca öğrenci kaydı alınmaktadır. Alınacak randevuyla okul yöneticileri ile görüşme imkanı vardır.

Kayıt Yenileme

Okulumuzda bir üst yaş grubuna geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her yıl Mart ayı boyunca yapılmaktadır.

Değerlendirme

Anaokulunda her iki eğitim dönemi sonunda gözlemlere dayalı olarak değerlendirme raporları gönderi lir. Bu raporlarda hedeflenen standartlara ulaşabilmek için çalışılır. Gözlemlere dayanarak sınıf içi, İngilizce ve diğer branşlarda öğretmenler ile bilgi paylaşımında bulunulur.

Okul Saatleri

Anaokulumuzda haftanın 5 günü 09.00-17.00 saatleri arasında eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Kalan saatlerde okul giriş ve çıkışları sırasında seçenekli masalarla öğrencilerimizi dinlendirici etkinlikler oluşturulmaktadır.

Bilgilendirme

Eğitim süreçlerimizle ilgili bilgiler mail ve kaizala uygulamasıyla sizlere iletilmektedir.

Okul-Aile İletişimi

Anaokulunda okul-aile iletişimine önem verilir. Ailelerimizle ve toplumumuzla anlamlı bir bağ kurmak okulun eğitim felsefesinin hayati bir parçasıdır. Özel Okyanus Eğitim Kurumları her öğrenci velisinin eğitim yılı boyunca çocuğunun etkinliklerinden haberdar olmasını bekler. Buradaki amaç, aile katılımını sağlamak, ailenin çocuğu ile iletişimini ve ilişkisini kuvvetlendirmek ve aileyi eğitim programına dahil etmektir.

Yıl içerisinde okulumuz tarafından velilerimizin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak (güncel pandemi ya da salgın hastalık  durumuna göre) planlanan toplantılar ve seminerler düzenlenir. Sınıf öğretmenleri ile telefon ve birebir görüşme yapmak isteyen veliler genel toplantı günleri dışında uygun gün ve saati belirlemek için en az iki gün önce idareyi arayarak çevrimiçi görüşme randevusu alabilirler.

Tatillerde ve Karlı Günlerde

Televizyon ve radyodan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları dinleyiniz.
Okulumuz Sömestre tatillerinde birer hafta süre ile kapalıdır.

Oyun Alanı

Anaokulumuzun bahçesi çocuklar için oyun alanı olarak düzenlenmiştir. Hava koşulları uygun olduğu durumlarda çocuklar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez oyun alanını kullanırlar. Anaokulunda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının olduğu göz önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır.

Okula Geliş

Öğrencilerimiz en erken saat 07.45 itibariyle okulumuza giriş yapabilirler. Dersler 9.00’da başlamaktadır.

Okuldan Ayrılış

Servis kullanan öğrencilerimiz, servislerine okul binalarının önünden öğretmenler ve güvenlik eşliğinde binerler. Kapıdan giden çocuklarımızın velilerinin girişte beklemeleri ve okul hijyeni açısından giriş bölümünden içeri girmek için ısrarda bulunmamaları rica olunur.

Öğrenci Devamsızlığı

Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda, bunun sebebini (tatil, hastalık vb.) ve öngörülebilir süresini okula bildirmek için mutlaka okulumuzu arayınız. Devamsızlık bilgisinin bize ulaşmadığı durumlarda, çocuğunuzun durumunu öğrenmek için size ulaşılmaya çalışılacaktır. Çocuğunuzun yakalandığı tüm çocuk hastalıkları ve/veya bulaşıcı hastalıklar, veli tarafından hemen okula bildirilmelidir. Bu konu hem sizin çocuğunuzun hem de okulda bulunan öğrencilerimizin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Okul Servis Araçları
 • Bütün servis araçlarında yetkin bir sürücü ve bir servis öğretmeni bulunur. Sürücüler cep telefonu ile donatılmışlardır.
 • Servislerimizde servis öğretmeni ve emniyet kemerleri mevcuttur.
 • Her öğrenci, belirlenen saatte, servise binebilmek için hazır olmalıdır. Diğer çocukların alınmasını geciktireceği için servisler 5 dakikadan fazla bekletilmemelidir.
 • Eğer çocuğunuz o gün okuldan siz veya başkası tarafından alınacaksa ve servis aracını kullanmayacaksa/değiştirecekse lütfen okulumuzu ve servislerimizi önceden bilgilendiriniz.
 • Servis sürücüsünün ve hostesin çocuk ve aile ile iletişimi okul idaresinin sorumluluğundadır.
 • Servis ücretleri yılda iki kez ve yakıt artışına bağlı olarak değişmektedir. Servis ücreti okul ücretinden ayrıdır.
Okul Kıyafetleri
 • Okulumuzda kıyafet zorunluluğu yoktur. Çocukların okula uygun ve rahat edebilecekleri kıyafetlerle gelmeleri onlara hareket serbestliği tanıması açısından önemlidir. Özellikle dans, ritmik jimnastik ve bale dersinin yapıldığı günlerde bu konuya özen gösterilmelidir. Çocukların rahat kıyafet ve ayakkabılarla okula gelmeleri onların üzerlerini değiştirme konusunda sorumluluk almalarını kolaylaştıracaktır.
 • Okul için gönderilen yedek giysilerin (bir alt, bir üst giysisi, ikişer adet atlet/fanila ve külot, iki çift çorap) içine ad ve soyadı işlenmelidir. Bu şekilde işlenmemiş giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve velisine aittir. Kıyafetleri isim yazılmış bir bez çanta ya da poşet içinde teslim etmeniz uygundur.
Anaokulundaki Sınırlamalar
 • Tütün ve tütün ürünleri okul alanının herhangi bir yerinde ve okul içerisinde kullanılamaz.
 • Elektronik oyuncaklar, eğitimsel işlevi olmayan bilgisayar oyunları ve hareketli figür oyuncakları (Actionman, spiderman, oyuncak silah vb.) okula alınmazlar.
 • Okul Müdürü ve Sınıf Öğretmeninin onayı olmaksızın okula hayvan getirilemez. İzin için aşı ve sağlık belgeleri ile ilgili bilgi verilmelidir.
 • Okula katkı maddesi içeren yiyecekler kabul edilmez.
 • Hasta ya da hastalık belirtisi bulunan öğrencilerin okula getirilmemesi önemle rica olunur.
 • Okullarımızda her türlü hava koşulunda bahçe kullanımı olduğundan, öğrencinizin bahçeye çıkmasını Istemediğiniz günleri okulumuza bildirmeniz gerekmektedir.
Okul Ziyaretleri

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak kapımız veli ve misafirlerimize her zaman açıktır. Güvenlik nedeni ile velilerin ve velilerce görevlendirilen (isimleri idareye bildirilen) kişilerin öğrencileri okuldan almak için ya da başka bir amaçla okulu ziyaretleri sırasında kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca sene içinde çocukları velilerimiz dışında düzenli olarak alacak kişi veya kişilerin kimlik bilgilerinin okul idaresine bildirilmesi önemlidir.

Kayıp Eşya Kutuları

Bulunan eşyalar anaokulunda, ana girişte bulunan ve üzerinde “Kayıp Eşya” yazılı olan bir kutuda tutulmaktadır. Değerli eşyalar sahibi belirlenene kadar mümkün olan süre boyunca saklanacaktır.

Doğum Günü Kutlamaları

Doğum günü kutlamaları, çocukların doğum günü neşelerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayan toplumsal bir etkinliktir. Bu amaçla kutlamalara aileler katılamamaktadır. Doğum günü yapacağınız tarihten en az 1 hafta önce okul idaresi ile iletişime geçmeniz oluşacak karışıkları önlemek için önemlidir.

Yemek

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından oluşan beslenme programımız, okulumuz bünye sindeki mutfakta, mutfak sorumlumuz tarafından hazırlanmakta ve hijyene özellikle dikkat edilmektedir. Çocuklarımızın sağlığını ön planda tutan kurumumuz, yemeklerde katkı maddesinden mümkün olduğunca arınmış gıda maddeleri tercih etmekte ve yiyecekleri kızartma yerine özellikle fırınlama yöntemi ile hazırlamaktadır.

Temizlik

Okulumuzun temizliği, okul bünyesinde çalışan temizlik elemanlarımız tarafından titizlikle yapılmakta, yemek öncesi ve sonrasındaki yoğun kullanım dolayısıyla tuvaletlerde gün içinde sık sık özenle temizlenip, kontrol edilmektedir. Sınıflar gün içerisinde periyodik olarak ULV makinası ile Superox ya da farmisol kullanılarak dezenfekte edilmektedir.

Ücretler ve Ödemeler

Okulumuzda dönem ücretleri her yılın haziran ayında belirlenir ve Eylül ayı itibari ile uygulanır. Eğitim ücretine okul içindeki tüm giderler dahildir. Yalnızca okul dışında gerçekleşen aktivitelerden ücret talep edilir. Ödemelerin her ayın en geç 5.gününe kadar yapılması gereklidir. Gecikme durumunda %5 gecikme ücreti ilave edilir. Ödemeler banka aracılığı ile yapılmalı, zorunlu durumlarda kapalı zarfla idareye iletilmelidir. 10 aylık peşin ödemelerde %15 indirim yapılır. Kardeş indirimi %5 dir. Eğitim ve kamu alanındaki velilerimize %5 indirim uygulanır.

Güvenli Öğrenme, Değerler ve Beklentiler

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları, öğrencilerinden güvenli bir öğrenme ortamını bozmayacak şekilde davranmaları ve ortamın oluşturulmasında öğretmenlerine yardımcı olmaları beklenir. Öğren me amacımıza ulaşmak için bize yol gösterecek bir dizi temel değer vardır.

 • Saygı
 • Sevgi
 • Sorumluluk
 • Adalet

Anaokulunda çocuklar ile her eğitim yılı başlarken, huzurlu ve güvenli sınıf ve okul ortamının birlikte nasıl sağlanacağı ile ilgili çalışmalar yapılıp, sosyal kurallar oluşturulur. Çocukların bu kurallara uyması desteklenir ve beklenir. Okul-aile arasında bir tutum birliği sağlamak adına ailelerimizin de bu kuralları bilmesi önem taşımaktadır.

Bu temel kurallardan bazıları:
 • Birisi konuşurken dinleriz.
 • Oyuncakları ve materyalleri paylaşırız.
 • Birbirimize iyi davranırız.
 • Velilerimizden bu kuralları evde de desteklemelerini rica ederiz. Eğitim programımız dâhilinde, yeni dünya koşullarına kolaylıkla adapte olabilecek bireyler yetiştirmek için öğrencilerimize aşağıdaki özellik vebecerileri kazandırmak adına çalışmalar yapmaktayız.
 • Araştıran – Sorgulayan
 • Düşünen
 • İletişim kuran
 • Riski göze alan
 • Bilgili
 • İlkeli
 • Duyarlı
 • Açık görüşlü
 • Dengeli
 • Dönüşümlü düşünen