OYUN GRUBU (Tender Playtime Group)

Play-Group ( Oyun Grubu ) 24 – 36 aylık çocukların anne kucağından ayrılarak, onlar için hazırlanmış sınıf ortamı içerisinde, bir eğitimci ile birlikte sosyalleşmeye doğru attıkları ilk adımdır. Alıştırma döneminde annelerimiz kendilerine ayrılan bir bölümde belirli bir süre (maksimum 2 hafta) beklemektedirler. Alıştırma dönemi tamamlandıktan sonra  ise miniklerimiz sadece eğitimcileriyle birlikte olmaktadırlar.

Tender olarak adlandırılan Oyun Grubu programımız şu temel hedefleri içermektedir:

  • Oyun çağındaki çocuklarda hızlı zihinsel,sözel ve beceri gelişimi
  • Oyun yoluyla öğrenmeye ilk adımlar
  • Konuşma ve dil becerisini geliştirme
  • Okul olgunluğu ve gelişim becerileri kazanmaya atılan ilk adımlar
  • Özel ilgi ile ebeveynden ayrılık kaygısını giderme
  • Öğrenmeye ve araştırmaya merak uyandırma
  • Özerklik duygusu kazandırma

Play-Group Çalışmaları; çocuklarımızın oyun oynama, paylaşma, yeni sözcükler öğrenme, kendilerini ifade etmeye başlama, öz bakım gelişimi ve iletişime geçme gibi aktiviteleridir. Aktiviteler dikkat süreleri göz önüne alınarak 15 dakikada bir değişmektedir. Bu sınıflarda meraklı, aktif ve bağımsız minik kaşiflerimiz yetişmektedir.

Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında uyguladığımız Oyun Guruplarımızda programımızın amacı;  çocuklarımızın ileride yaşayacakları okul deneyiminin onlar için daha yumuşak bir geçişe dönüşmesi ve belli temel yeteneklerin çocuklara erken kazandırılmasıdır. Dolayısıyla bu programda çocuklarımız yeni bilgi ve beceriler kazanmakta,  yeni kavramlar öğrenmekte ve düşünme becerilerini geliştirmektedirler. Deneyimli oyun grubu koordinatörlerimizin hazırladığı programlarla çocuğun kendi vücudunu tanımasına, alansal farkındalık bilincinin gelişimine; sosyal, fiziksel ve duygusal değişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ailelerimizi de, çocuklarının gelişimi ve genel olarak çocuk gelişimi hakkında bilgilendirerek daha güvenli eğitim yıllarına adım atmalarını sağlıyoruz.

 Oyun grubunda çocuklarımız ikinci bir dil olan İngilizceyle tanışıyor, kulak dolgunluğu yaşıyorlar. Müzik derslerinde çeşitli dünya müziklerini tanıyorlar. Bu derste ORFF METODU kullanılarak şarkılar, danslar, hareketli oyunlar ve müzik aletleriyle çocukta ritim, vuruş, tempo, melodi gibi müziğin temel kavramlarını geliştirerek bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.  Sanat dersiyle çocuklarımız  renkler, formlar ve dokular dünyasına etkili bir başlangıç yapıyorlar. Bu derslerde çocuklara evrensel ölçekte hayal etme, yaratma, dünyasını tanıma ve bunu da sanatla ifade etme fırsatı veriliyor. Böylece çocuklar, yazı yazmaya başlamadan önce kendini sanatla ifade etme şansı kazanıyorlar..

Play-Group programımızda  anne ve babaların eğitimi ve tuvalet eğitiminde aileye destek olma süreçlerimiz de bulunmaktadır. Ayrıca Periyodik Gelişim Raporları ile ailelerimiz çocukları hakkında detaylı bilgi almaktadırlar.

Kurumumuzda çocuklarınızla birlikte olduğumuz sure içerisinde onların öncelikle sosyalleşme sürecine adaptasyonlarını sağlıyoruz. Yaşıtlarıyla iletişime geçmeleri ve yaş gruplarının gerektirdiği temel becerileri tatmaları amacıyla aktiviteler uyguluyoruz.  Yeni bir ortamda yeni kişilerle iletişime geçmelerini sağlıyoruz. Bu süreçte tüm çocuklarımız aynı uyum performansını göstermeseler de sonuçta hepsi  kurumsal bir ortamda, ailelerinden ayrı olmaya ve iletişim kurmaya alışıyorlar.Tender programımız gereğince gerek masabaşı aktiviteler, gerek bilişsel ve sözel gelişime yönelik aktiviteler ve gerekse bedensel gelişimi hedefleyen grup oyunlarının tadına varıyorlar.

Bundan sonraki aşama onlar için daha uzun bir program olacaktır. Tender  programın tüm aşamalarının uygulanacağı oyun grubumuzda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Sevgilerimizle…