Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak uzun yıllardır İngilizce ve Almanca dil eğitimine büyük önem vermekte ve tüm yaş gruplarımızın her gün İngilizce ve Almanca eğitim almasına yönelik programlar uygulamaktayız. Son yıllarda yoğun olarak yapılan araştırmalar, çocuklar için 0-6 yaş arası dönemin yabancı dil öğrenme açısından büyük öneme sahip olduğunu göstermiştir. Doğumdan itibaren özellikle 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmekte ve 6 yaş itibariyle bu mekanizma kayıt özelliğini kaybetmektedir. Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle kurumumuzda iki dilli eğitim verilmektedir: İNGİLİZCE VE ALMANCA

Bu nedenle, programımızda zaten var olan İngilizce eğitimimize ağırlık vermeye ve tam gün (full time) çalışan, ana dili İngilizce olan (native) öğretmenlerimizle yeni dönemde birlikte olmaya karar verdik. Yeni dönemdeki okul öncesi programımızda İngilizce önemli bir yer tutmaktadır. İngilizce-Türkçe paralel eğitim yapılacak olup, yöntem ve teknik olarak anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlanacak şekilde programlanmıştır. Programımız, çocuklarımızın yaş gruplarına özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle öğrenmelerini amaçlar. Görsel, işitsel ve etkin öğrenmeye (yaparak ve yaşayarak öğrenme) dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmakta, soyut kavramlar yerine çocuklarımızın kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır. Böylece çocuklarımız İngilizceyi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, hareketler ve çeşitli etkin öğrenme aktiviteleri yardımıyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenmektedirler. Kelimeler ve cümle kalıpları; hikayeler, dramatizasyon, şarkılar, oyunlar ve hareketli aktivitelerle öğretilir. Böylece çocuklar İngilizceyi öğrenirken ve pekiştirirken, aynı zamanda fiziksel ve sosyal becerilerini de geliştirirler. Sınıflarda uygulanan fiziksel ve dil gelişimine yönelik aktivitelerde öğretmenlerimiz, çocuklarımızı günlük konuşmalar yapmaya ve basit cümleler kurmaya teşvik etmektedirler.

Eğer çocuk 5 yaşına kadar bir dilde ya da ana dilinde konuşmayı öğrenmişse bu yaştan sonra başka bir dili de öğrenebilir demektir ancak bu, yukarıda bahsettiğimiz doğumdan itibaren başlayan mekanizma ile değil de yetenek, harcanan performans, kendini zorlama, ağır ve sebatlı bir şekilde çalışma ile olur. Bu durum çocuk üzerindeki yükün artmasına bağlı istenmeyen neticeler verebilir. Her çocuğun zeka ve hafıza kabiliyeti farklı farklıdır. Eğer bir çocuk dil öğrenmede zorluk çekiyor ve kendisini sınıfındaki diğer çocuklarla karşılaştırıyorsa neticede başarısızlık, kendine güvenmeme gibi psikolojik problemler ortaya çıkabilir. Eğer erken yaşlarda dil öğretimine başlanırsa bu durum, söz edilen çocuklar için psikolojik problemlerin olmaması ve bir kaç dilin kolayca öğrenilmesi demektir Bu şekilde çocuk 5 yaşına kadar birkaç yabancı dili aynı zamanda çok zorlanmadan öğrenebilir. Daha sonraki yıllar, üzerine düşülürse mükemmelleşmesine ve dilde derinleşmesine yol açacaktır. Yabancı dilin temellerinin önceden ve sağlam atılması sonraki yıllarda karşılaşılacak zorlukları kolayca halletmesine vesile olacak ve çocuğunuz yabancı dil kâbusları görmeyecektir.

Kurumumuzda öğretilen 2. Yabancı dil ise ALMANCA’dır.